URCOSA s’ha especialitzat en la construcció i desenvolupament de projectes en l’àmbit nacional dins el vessant de l’edificació ja sigui en edificis unifamiliars (xalets), plurifamiliars (cases adossades i edificis d’habitatges) i comercials (naus industrials), i també en el procés d’urbanització de la zona d’influència de l’edifici (enjardinaments, vials i serveis soterrats).

La voluntat d’URCOSA és resumir els seus objectius en:

1) Optimització de temps.
2) Optimització d’execució.
3) Optimització de despesa.

D’aquesta manera URCOSA proporciona un assessorament tècnic, constructiu i econòmic al client de la seva obra.

Amb aquesta voluntat seguirem treballant.