Apareixen a continuació imatges corresponents a algunes de les obres realitzades en els més de 50 anys d’activitat.