Desde el nostre començamen al 1971 els nostres projectes son varis. A continuació us detallem una trentena de les obres realitzades per URCOSA: