POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb aquesta Política de Privacitat, Urbanitzacions i Construccions S.A. (URCOSA) l’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable

Concretament ens aplica:

1.      La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen, i

2.      El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals y a la lliure circulació d’aquestes (en el successiu, “l’RGPD”).

Hem estructurat aquesta política en els següents desplegables per a facilitar-li l’accés als punts del seu interès, no obstant li recomanem que la llegeixi en la seva totalitat:

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

2. Com obtenim les seves dades personals?

3. Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

·       Per a iniciar i/o mantenir la relació com a proveïdor

·       Per a iniciar una relació com a client

·       Per atendre les seves sol·licituds o queixes

·       Per a gestionar eventuals futures reclamacions

·       Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

4. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

6. Quant temps conservarem les seves dades personals

7. Quins drets té?

·       Els seus drets

·       On i com pot exercir els seus drets

·       Formularis per a l’exercici dels seus drets

8. Com protegim les seves dades personals?

9. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

 

1.     A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica a les persones quines dades personals siguin susceptibles de ser tractades pel fet de gaudir dels serveis que aquest lloc web ofereix i que recullen l’activitat d’ URCOSA.

2.     Com obtenim les seves dades personals?

Generalment és vostè qui, de forma directa i conscient, ens proporciona les seves dades personals -per exemple, mitjançant els diferents contractes o precontractes que formalitzem, pressupostos o formularis de sol·licitud de serveis encomanats a URCOSA. Les excepcions úniques a aquesta norma són:

·       Les dades personals seves que hi puguin aparèixer, per exemple, en els correus electrònics o les sol·licituds de serveis adreçades a URCOSA, i

·       Les cookies d’aquest lloc web (totes en són necessàries per al funcionament correcte del lloc web y en relació a les mateixes, trobarà més informació aquí sota).

3.     Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

Per a iniciar i/o mantenir la relació com a proveïdor

Recollim les seves dades de contacte i signatura del representant del proveïdor amb la finalitat de tramitar la sol·licitud i/o l’acceptació de pressupostos, la recepció de factures i certificacions, el seu pagament l’emissió de confirmings i els documents bancaris de pagament i cobro corresponents.

La base que legitima aquesta activitat de tractament és l’execució del contracte que les parts signem o les mesures precontractuals en el supòsit d’iniciar una activitat que no s’acabi formalitzant.

Addicionalment, mitjançant els documents que acompanyen el CERTIFICAT D’OBLIGACIONS LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL i els albarans de treball diari per administració que ens proporciona el proveïdor, recollim el nom i cognoms, el número de la CASS, l’empresa on treballen i la signatura dels assalariats del proveïdor que podran participar en els treballs subcontractats per URCOSA al proveïdor, amb la finalitat de complir i poder demostrar el compliment de les nostres obligacions legals establertes Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

Per a iniciar una relació com a client

Recollim les dades que ens subministra en les comunicacions que ens fa arribar per a sol·licitar un servei. La finalitat del tractament de les dades referides és gestionar i portar a terme (executar) els serveis encomanats pels clients (despatxos d’arquitectes, propietaris directes, incloent entitats públiques) i posteriorment la facturació dels serveis oferts, cobraments i eventuals abonaments.

La base legal d’aquest tractament és l’execució del contracte de serveis explícitament signat per les parts, en què vostè està interessat.

Per atendre les seves sol·licituds o queixes

Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, o mitjançant el formulari de la pàgina de contacte, per atendre les seves sol·licituds o queixes en relació als nostres serveis.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que expressament manifesta en donar-nos aquestes dades, i el nostre interès legítim en atendre’l.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem fer servir les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment referides (com per exemple finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

4.     Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L’únic responsable de les activitats de tractament de dades personals que s’hi descriuen és URCOSA. Si en qualsevol moment desitja comunicar-se amb nosaltres per a contrastar opinions sobre les nostres pràctiques de privacitat, o per realitzar qualsevol consulta relacionada amb les seves dades personals, o si desitja exercir algun dels seus drets en relació a les mateixes, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant qualsevol dels següents mitjans:

Per correu postal o presencialment (concertant una cita prèvia), adreçant-se a URCOSA, carrer dels Barrers, 21, Santa Coloma, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.

Per telèfon, trucant al (+376) 72 09 75 o al (+34) 91 080 76 07

Per correu electrònic al nostre Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se a dpd@urcosa.ad

5.     Amb qui podem compartir les seves dades personals?

URCOSA no cedeix les seves dades personals, llevat que:

·       Sigui vostè mateix el qui ens ho sol·liciti,

·       Tinguem l’obligació legal de fer-lo (per exemple, estem legalment obligats a proporcionar còpies de factures al Departament de Tributs i Fronteres del Govern d’Andorra quan ens ho sol·liciti),

·       Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes), o

·       Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom (per exemple per a la gestió i el manteniment dels nostres sistemes d’informació).

No fem transferències internacionals de dades personals.

6.     Quant de temps conservarem les seves dades personals

URCOSA conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que els requereixen i, després, per a complir amb les obligacions legals que ens apliquin a cada moment (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals). Per exemple, les dades dels assalariats dels proveïdors que treballen en les obres en les quals URCOSA es contractista principal es conserven durant l’any següent a la finalització de la subcontractació de serveis als dits proveïdors, d’acord amb l’obligació de responsabilitat solidària establerta a l’apartat 5 de l’article 12 de la llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7.     Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si URCOSA disposa o no d’alguna dada personal seva.

A continuació li explicarem quins altres drets té i com exercir-los.

Els seus drets

D’acord al que disposa la LQPD, pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

·       Accés a les seves dades personals.

·       Rectificació d’alguna de les seves dades personals, especificant la raó.

·       Supressió d’alguna o totes les seves dades personals.

·       Limitació del tractament de les seves dades, especificant la raó de la limitació.

·       Oposició al tractament de les seves dades personals.

·       Portabilitat de les seves dades quan la base de legitimació de la recollida hagi estat el consentiment o un contracte.

·       Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

On i com pot exercir els seus drets

Pot exercir els seus drets:

1.                  Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a URCOSA, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 4 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per a poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marqués al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.

2.                  Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que desitja exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@urcosa.ad, indicant l’assumpte Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals. Trobarà aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós cassos, si no ens és possible comprovar que és vostè qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Tanmateix i especialment si considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, li informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels seus drets

A fi de facilitar-li l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dins dels següents:

·       Formulari d’exercici del dret d’accés

·       Formulari d’exercici del dret de rectificació

·       Formulari d’exercici del dret d’oposició (model A, i model B)

·       Formulari d’exercici del dret de supressió

·       Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament

·       Formulari d’exercici del dret a la portabilitat

·       Formulari d’exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

8.     Com protegim les seves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duu a terme URCOSA, hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible (donat que el risc cero no existeix), l’alteració de les seves dades personals, el seu mal us, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les seves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenent a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en questa política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

9.     Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin en la normativa o en els nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, li ho notificarem abans que siguin vigents fent-li arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i vostè tindrà l’opció d’exercir els seus drets tal com l’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les seves dades personals.

Si té qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubti a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@urcosa.ad

Darrera actualització: 16 de maig del 2022

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu correcte funcionament i per a fins analítics. En fer clic al botó Acceptar, dones el teu consentiment per fer ús de tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits.      Mes informació
Privacidad